Site Overlay

Miks?

Õpitu rakendamine töös ei ole tulemuslik.

Mis?

Järjepidevat arengut toetav lahendus koos tööriistadega.

Kuidas?

Rakendades õpitut ellu läbi teaduspõhiste meetodite, refleksiooni, tagasiside ning kaasõppijate ja spetsialisti toel.

0 %
TULEMUSLIKUM ÕPPIMINE

Eesmärk

Kasutaja seab endale arengueesmärgid.

Analüüs

Kasutaja analüüsib läbi erinevate teaduspõhiste meetodite enda tegevust.

Tugi

Kasutaja saab igas etapis spetsialistilt ja teistelt kasutajatelt tuge.

Tegevus

Kasutaja saab spetsialistilt järjepidevalt ülesandeid, mis aitavad seatud eesmärke saavutada.

Tagasiside

Kasutaja saab kolleegidelt ja spetsialistilt tagasisidet, mida kasutada enda arenguks.

Töövahendid

facebook.com/aeternumkoolitus

+372 515 66 26

koolitus@aeternum.ee